Támogatási szerződést írt alá az UNICEF-el és a Save the children Romania Alapítvánnyal a Romániai Magyar Demokrata Szövetség

2012.11.16. | Szociális , Parlamenti választások
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Támogatási szerződést írt alá az UNICEF-el és a Save the children Romania Alapítvánnyal a Romániai Magyar Demokrata Szövetség

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség is csatlakozott ahhoz a 10 pontos kiáltványhoz, amelyet a romániai gyermekek védelme érdekében dolgozott ki az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (UNICEF) és a Save the children Romania Alapítvány.

A „Kiáltvány Románia gyermekeiért” tíz olyan célt fogalmaz meg, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak a hatóságok számára a döntéshozatalban, a gyermekek jogait érintő intézkedések, programok és stratégiák kidolgozásában és alkalmazásában, a törvényes keret javításában.

A dokumentum prioritásként kezeli a minőségi szociális szolgáltatások biztosítását a gyermekek védelme, a családtól való elválasztásuk megelőzése érdekében, a hátrányos helyzetű roma gyerekek társadalmi integrációját, a gyermekerőszak megelőzését, a fogyatékkal élő gyermekek védelmét. Cél mindemellett a minőségi egészségügyi szolgáltatás biztosítása az anya és a gyermek számára, a gyerekek szellemi egészségét biztosító szolgáltatások fejlesztését, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés minden gyerek számára. A dokumentum fontosnak tartja a közszféra és a civil szervezetek közötti együttműködés megszilárdítását, a gyermekek bevonását az őket érintő döntések meghozatalába, ugyanakkor hatékonyabbá kívánja tenni a gyermekvédelmi jogok alkalmazásának monitorizálását és koordinációját.

Mindezek összhangban állnak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség céljaival, programjába foglaltakkal. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke rámutatott: „a Szövetség azért támogatja az UNICEF és a Save the children Romania kezdeményezését, mert ezek a parlamenti választásokra kidolgozott programjába foglalt célokat tükrözik, mindemellett fontosnak tartja a civil szervezetekkel való folyamatos együttműködést, hiszen így születhetnek meg a különböző kérdésekben a legjobb megoldások.

Emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ választási programja többek között szorgalmazza a Kiskorú és Családügyi Törvényszékek felállítását országszerte, valamint a speciális tréningprogramok kidolgozását a bírák számára. Programjában kimondja: a társadalmi kirekesztettség, a gyermekszegénység felszámolása csakis terület-alapú, integrált, célirányos, rugalmas és összehangolt fejlesztés-elvű beavatkozások bevezetése által lehetséges. Ennek érdekében a szorgalmazza a területalapú integrált szociális felzárkóztatási és fejlesztési stratégiák kidolgozását és gyakorlatba ültetését, felhasználva minden, európai uniós tagországként rendelkezésre álló forrást Támogatja a közösségi központok kialakítását, mivel ez a szolgáltatás központi szerepet tölt be a gyermek- és családvédelmi, valamint ifjúsági tevékenységek területén. Hangsúlyt fektet az iskola előtti oktatásra is, az óvodai és bölcsődei hálózatok kialakítására, mivel szükség van egy jó minőségű, önkormányzat által támogatott, rugalmas nappali gondozói-oktatói szolgáltatási rendszer kiépítésére 6 éves kor alatti gyermekek számára.

 

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.