RMDSZ: a vajdasági magyar kulturális autonómia megvalósításai visszaigazolják annak az útnak helyességét, amelyen az RMDSZ is megindult

2014.01.20. | autonómia , Főtitkárság , Kulturális Autonómia Tanács
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


RMDSZ: a vajdasági magyar kulturális autonómia megvalósításai visszaigazolják annak az útnak helyességét, amelyen az RMDSZ is megindult

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) meghívására szakmai programon vett részt az elmúlt hétvégén Szabadkán az RMDSZ Főtitkárságának kulturális főtitkárhelyettese, illetve a Kulturális Autonómia Tanács elnöke. A kétnapos kiszállás célja a tapasztalatszerzés volt, annak tanulmányozása, hogy a kulturális autonómia jogi feltételeinek megteremtése óta a vajdasági magyarok hogyan tudtak élni közhatalmi jogosítványaikkal, mit sikerült megvalósítaniuk az oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat és a tájékoztatás területén.

A tanácskozással kapcsolatban Székely István, a Kulturális Autonómia Tanács elnöke, társadalomszervezési főtitkárhelyettes elmondta: a vajdasági magyarok helyzete azért is tanulságos, mert az autonómia jogosítványait egy polgárháborút követően, igen nehéz helyzetben kapták, és a vajdasági kisebbségek közül ők használták ki azokat a legteljesebb mértékben.

 

,,Ha azt nézzük, hogy a kulturális autonómia területén melyek a célkitűzéseik, és ennek megvalósítása érdekében milyen programokat futtatnak, akkor azt látjuk, hogy 90 százalékos átfedés van Erdély és Vajdaság között. Az autonómia Vajdaságban biztosítja a saját intézményhálózat alapításának jogát, ugyanakkor azáltal, hogy a számukra fontos intézményeket kiemelt jelentőségűként határozzák meg, fontos jogosítványokat szereznek ezek vezetésében.” – magyarázta Székely István, majd két észrevételt fogalmazott meg: ,,Vajdaság önmagában is autonóm tartomány, tehát nagyon sok jogosítványt nem Belgráddal, hanem a tartományi szervekkel kell egyeztetniük, emellett költségvetésükből anyagilag is támogatni tudják intézményeiket, amelyek számára ez jelentős forrást jelent a tartományi  és az  önkormányzati források mellett.”


,,A vajdaságban egy jól működő kulturális intézményhálózatot láttunk, ahol a kisebbségi jogok érdekérvényesítése példaértékűen valósul meg. Színház, könyvtár, múzeum, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, számtalan egyesület alkotja a kulturális élet színterét, ahol a többségi nemzet nem gátolja a magyar kezdeményezéseket, hanem partnerként, anyagilag is segíti ezeket az intézményeket, értékelve a kulturális sokszínűséget”– hangsúlyozta Hegedüs Csilla, az RMDSZ Kulturális Főosztályának vezetője, majd hozzátette: a vajdasági kulturális élet folyamatos fejlődését szem előtt tartva, olyan erdélyi magyar kulturális stratégiát kell kidolgoznunk, amely kellő alkotási szabadságot és feltételeket biztosít,  ugyanakkor olyan intézményhálózatra van szükség, amely fenntartja és fejleszti az erdélyi magyar kultúrát, legyen szó értékmegőrzésről vagy értékteremtésről.

 

A vajdasági úton résztvevő főtitkárhelyettesek a konzultációsorozat tanulságát abban látják, hogy a kulturális önrendelkezés számára megoldást az autonómia által biztosított adminisztratív hatáskörök birtoklása jelentheti – ez már az RMDSZ 2005-ben beterjesztett kisebbségi törvénytervezetében is megjelent, mint a kulturális autonómia intézményrendszere –, ugyanakkor elismerik, hogy egy másfél erdélyi megye területén élő, közel 250 ezer emberről van szó, ezért az általuk kiépített struktúra és a feladatvállalás tulajdonképpen egy-egy nagyobb magyarlakta erdélyi megye számára nyújthat közvetlen modellt.

Kisebbségi érdekérvényesítésről konzultált az RMDSZ Vajdaságban Kisebbségi érdekérvényesítésről konzultált az RMDSZ Vajdaságban Kisebbségi érdekérvényesítésről konzultált az RMDSZ Vajdaságban
Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.