Fiatalok lendületben – Csíkszeredában

2012.07.03. | Hargita , Ifjúság
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Fiatalok lendületben – Csíkszeredában

Július 2. és 8. között zajlik Csíkszeredában a Fiatalok Lendületben program 1.3 alprogram keretében megszervezett „Ifjúsági demokráciaprojekt”, amelyben három város fiataljai vesznek részt: Nyíregyháza, Pécsvárad és Nagybánya ifjúsági szervezetei, valamint Csík Terület Ifjúsági Tanácsa. Az egyik állomás Hargita Megye Tanácsa volt, július 3-án a csíkszeredai megyeházán fogadta a fiatalokat Borboly Csaba tanácselnök és Becze István megyei tanácsos.

A Fiatalok Lendületben program célja, hogy a fiatalok a döntéshozókkal együttműködve, egymás városának ifjúságpolitikáját megismerve képesek olyan felfedezéseket tenni, jó példákkal szolgálni, melyek nagyban megváltoztathatják a fiatalság és az állami szervezetek kommunikációját. A négy programhétből egy-egy hetet a részt vevő városok valamelyikében töltenek el az érdeklődők, találkozva az adott városok vezetőivel, önkormányzati képviselőivel. Az első programhét házigazdája Pécsvárad volt, a másodiké Nyíregyháza, ezen a héten pedig Csíkszereda, így július 3-án Hargita Megye Tanácsát látogatták meg a fiatalok, és kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg a fiatalok szerepét az önkormányzatokban, beszámoltak eddigi tapasztalataikról, valamint egy közös jövőkép kialakítását is megfogalmazták.

Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke a vendégeknek elmondta, hogy mindaz, amit ők most még kicsiben valósítanak meg, később hatalmas erővel és értékkel fog bírni a döntéshozatalban. Ez a gyakorlati tapasztalat a jövőben kamatostól térül meg, sokkal több hasznot fog hozni, mint a könyvekből bemagolt tananyag.

– Az ifjúsági szervezetekben való részvétel elsősorban arra jó, hogy kipróbáljátok önmagatokat, hogy felismerjétek, miben rejlik tehetségetek, de egymás megismerésére is lehetőség van, ami szintén fontos, hiszen a közös csapatszellemben való hitre és munkára jövőt alapozhatunk. Az ifjúsági szervezetekben való tevékenység lehetőséget nyújt, hogy olyan rendezvényeket, képzéseket szervezzetek, amelyekben jól érzitek magatokat, amelyek megfelelnek az igényeiteknek, ezért úgy próbáljátok meg alakítani a döntéshozatalt, hogy az számotokra megfelelő legyen, és egyben mindezek a tapasztalatok tesznek majd benneteket sikeres felnőttekké, akik tudnak felelősségteljesen gondoskodni a hozzátartozóikról vagy akár egy teljes közösségről – mondta a tanácselnök hozzátéve: – Fontos, hogy biztassuk a fiatalokat az önszerveződések különböző formáinak a gyakorlására, lehetőségeket keressünk számukra. A megyei tanács eddig is és ezentúl is támogatott és támogat minden ifjúsági kezdeményezést, mivel fontos odafigyelni a jövő generációjára, hisz ők lesznek azok, akik folytatják munkánkat. Azon is kell munkálkodnunk, hogy megváltoztassuk politikusainknak azt a szemléletmódját, hogy csak a bulit és szórakozást, önfeledt időtöltést látják ezekben az ifjúsági szervezetekben – lássák meg az ebben rejlő lehetőségeket is.

Becze István megyei tanácsos bemutatta Csík Terület Ifjúsági Tanácsának megalakulását, céljait, beszélt az erdélyi ifjúsági mozgalmakról, ismertette a résztvevőkkel a megyei önkormányzat működését és kapcsolatát a fiatalokkal, továbbá beszélt a megyei tanács által kiírt ifjúsági pályázatokról és az ifjúsági törvényről is.

Kozma István, Csík Terület Ifjúsági Tanácsának elnöke elmondta: a projekt alapját az adta, hogy az ifjúságügy kezelése szempontjából négy, speciális jellemzőkkel működő ifjúsági szervezet módszereit, gyakorlatát ismertessék meg egymással a résztvevők, valamint négy, kiválóan működő ifjúsági csoport és a városok döntéshozói között induljon konstruktív diskurzus.

– A projekt célja nemcsak az, hogy az adott városokban induljon meg a párbeszéd, hanem a városok döntéshozói között is szorosabb kapcsolat alakuljon az ifjúságügyet érintő projektek kidolgozásában – közölte Kozma István.

 

Meg kell becsülni a fiatal kutatókat és a civilszervezeteket

Kutatást és környezetvédelmet támogat a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás

Öt civilszervezet írt alá finanszírozási szerződést és négy fiatal kutató vette át díját a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatójától és Hargita Megye Tanácsa elnökétől július 3-án a csíkszeredai megyeházán. A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás – amelynek 17 önkormányzat, köztük a megyei tanács a tagja – 2012. évi pályázati kiírásán olyan civil szervezetek pályázhattak, amelyek alapító okirataiban szerepel a természet és/vagy környezetvédelmi tevékenység. Több támogatott tevékenység közül választhattak a pályázók, mint például: környezettudatos nevelés iskolákban és óvodákban, Hargita megye természeti értékeinek népszerűsítése, ismeretszerző táborok szervezése gyerekek számára.

A kiírásra öt pályázatot nyújtottak be, amelyek mind nyertek:

1. PRO DITRO Egyesület – „Ehnaton fáraó birodalma” (2012. évi sátortábor a 020 Lovag Takó János cserkészcsapat szervezésében)
2. GYILKOSTO ADVENTURE Egyesület – Az ökoturizmus népszerűsítése a Barlangos Patak Natura 2000-es területen
3. Eco Alpin Club Harghita Turisztikai Egyesület – Gyakorlati interaktív (öko)oktatás környezeti nevelés tantárgyban tanulók részére
4. AMOEBA ECO CENTER Egyesület – A Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Parkot magában foglaló ROSCI0027, ROSPA0018 Natura 2000-es természetvédelmi területek népszerűsítése
5. Vaslábi Ifjúsági Egyesület – A Fenék Rétláp Természetvédelmi Terület múltja, jelene és jövője.

Mind az öt pályázatot nyertesnek ítelte az elbíráló bizottság, amelyek esetében az igényelt össztámogatási érték 15 490 lej.

A civilek mellett a társulás kiemelt figyelmet fordított a fiatal kutatók egyedi kutatási ötleteinek támogatására is. A támogatott tevékenységek közé tartoznak, többek között, a fogyóeszközök, felszerelések beszerzése, szolgáltatások, javak bérlésének költségei. A társuláshoz benyújtott hét pályázat közül négyet díjaztak az elbírálóbizottság döntése alapján:

I. díjat – 4000 lej – nyert Bálint Emese Éva A zöld fluoreszcens fehérje felhasználása nehézfémek ivóvízből és vérből való kimutatására című pályázatával. A II. díjban – 3000 lej – Kapás Árpád részesült A bakteriális cellulózon alapuló polimer kompozitok biológiai lebomlásának vizgálata és megvalósítása  kutatói munkájáért. A III. díjat – 2000 lej – Ferencz Lehel nyerte A növényi kultúrák kórokozóinak és kártevőinek irtása a Gyergyói-medencében megtalálható növényvilágból nyert különféle biodinamikus oldatok használatával című munkájáért. Különdíjat – 1000 lejt – kapott Bodor Zsolt Pichia pastoris immobilizálásának tanulmányozása keményítőbontó enzimek heterológ expressziójához, bioetanol előállítása című kutatásáért. Ezzel a társulás segíteni szeretné a kutatómunka folytatását, és ösztönözni szeretné a fiatal kutatókat a megye fejlesztése szempontjából hasznos és innovatív kutatások végzésére.

Gászpor István, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója elmondta, hogy mivel az 50 ezer lejes keretet nem sikerült teljesen lehívni, a fennmaradó közel 35 ezer lej összegre újabb pályázatot írnak ki év végéig civilszervezetek számára.

Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke szerint meg kell becsülni a fiatal kutatókat, hiszen a térség jövője szempontjából kulcsfontosságú az itthon tartásuk. Mint mondta, Hargita Megye Tanácsa törekszik erre, példaként említette, hogy a megyei tanács munkatársainak körülbelül egyharmada a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karairól kikerült fiatalokból áll. A civilszervezetek pályázataira kitérve a tanácselnök elmondta, hogy Hargita megye egyedülálló Európában a természeti adottságait tekintve, hiszen területének több mint egyharmada Natura2000-es besorolású, azaz természetvédettnek számít.
– Nem állíthatunk minden sarokra rendőrt, ezért a civilszervezetek tevékenysége nagyon fontos környezettudatos nevelés szempontjából is – méltatta Borboly Csaba a nyertes egyesületek tevékenységét.


Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.