Csehi: Jó szakmunkásra mindig szükség lesz

2012.05.23. | Önkormányzati választások , Szatmár
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Csehi: Jó szakmunkásra mindig szükség lesz

A szakoktatás fontosságát hangsúlyozta Nagykárolyban a Szatmár Megyei Tanács elnöke

Nagykárolyi magyar tannyelven oktató tanárokkal, tanítókkal és óvónőkkel találkozott szerda késő délután Csehi Árpád Szabolcs. A Szatmár Megyei Tanács elnöke a szakoktatás jelentőségére hívta fel a pedagógusok figyelmét.

Csehi szerint a szakmai gyakorlatra kell helyezni a fő hangsúlyt, ahol a diákok a kétéves képzés keretében elméleti felkészítést kapnak, valamint az illető szakmák gyakorlati elsajátítására is lehetőségük lesz. „Fontos, hogy az általános iskolai pedagógusok a diákokat kompetenciáik és képességeik szerint irányítsák a továbbtanulás felé. Jelenleg, és ez a közeljövőben sem változik, a legkeresettebbek a munkaerőpiacon azok a jó szakemberek, akik valamilyen szakmát nagyon jól ismernek” - mondta Csehi Árpád.

Hozzátette, a megye fejlesztési tervei között szerepel természetesen a befektetők vonzása, akik új munkahelyeket teremthetnek a Szatmár megyei fiataloknak. Azon túl, hogy az önkormányzatok befektetőbarát környezetet teremtenek ezek számára, a legfontosabb szempont, hogy el tudjuk látni a jövő gyárait, üzemeit felkészült munkaerővel. Ezért is fontos rendkívüli módon a szakember és szakmunkásképzés.

Kovács Jenő Nagykároly polgármestere a több mint 50 oktató jelenlétében új óvodák építését szorgalmazta. Elmondta, hogy a polgármesteri hivatal prioritásként kezeli az oktatási intézmények építését, fejlesztését. Felhívta a figyelmet a magyar gyerekek hiányának problémájára, ugyanis Nagykárolyban jelenleg 17 magyar óvodás csoport van, szemben a 28 román nyelvű óvodás csoportokkal. - Tudatosítani kell a magyar családokban, hogy minél többen magyar óvodában, iskolában taníttassák gyerekeiket. Az anyanyelvi oktatás szorgalmazását feladatunknak tekintjük -tette hozzá.

A szakmai témákon túl szociális kérdésekkel is foglalkoztak a találkozón. Ezzel kapcsolatban a polgármester kiemelte, hogy a nagykárolyi önkormányzat egyedi kezdeményezése révén délutánként körülbelül 70 szociálisan hátrányos gyerek étkeztetését biztosítják naponta valamint a házi feladatok megoldásában is segítenek a tanárok a nagykárolyi tanitézményekben.


Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.