Hétvégi Hargita megyei hírek

2012.02.19. | Hargita , Hagyományok , Önkormányzatok , Mezőgazdaság
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Hétvégi Hargita megyei hírek

Csatószegen ülésezett a Hargita megyei tanács

Csíkszentsimon községében, a csatószegi kultúrotthonban tartotta havi ülését Hargita Megye Tanácsa február 17-én. Az ülést megelőzően a tanácsosok meglátogatták az alcsíki önkormányzati tulajdonban levő Eco-Csík csíkszentsimoni székhelyű hulladékgazdálkodási vállalatot, amelyben közel 40 százalékos részvényes a megyei tanács.

– Fontosnak tartjuk, hogy a megye érdekében döntéseket hozó tanácsos kollégák egy-egy program, beruházás eredményét is megtekintsék. A hulladékgazdálkodás a jövőben gondot, de ugyanakkor lehetőséget is jelenthet a megye számára, ezért különösen fontosnak tartom ezt a csíkszentsimoni létesítményt. Szeretnénk elérni azt, hogy minél olcsóbban lehessen a hulladékot összegyűjteni a háztartásokból, ehhez pedig ilyen beruházásokra van szükség. Hulladékgazdálkodás tekintetében sok döntést kell, hogy meghozzon a jövőben a megyei tanács, és azt szeretném, ha minden döntés legalább ennyire eredményes lenne, mint amennyire eredményes a csíkszentsimoni Eco-Csík Kft. – nyilatkozta Borboly Csaba a látogatás alkalmával.

Az Eco-Csík Kft. eredményességét bizonyítja az a diploma is, amely szerint a hulladékgazdálkodási vállalat első helyet ért el a 2011-es évi romániai vállalkozói topban. A vállalkozást 2009 augusztusa óta sikeresen irányító Mihályfalvi Gábor ügyvezető mutatta be a megyei tanácsosoknak a csíkszentsimoni létesítményt. Mint ismertette, a létesítmény az Alcsík Kistérség Fejlesztási Társulásnak az Európai Unió PHARE programjára benyújtott pályázatából valósult meg. A száz százalékban önkormányzati tulajdonban levő vállalat részvényei tíz alcsíki település és a megyei tanács között oszlik meg. Hargita Megye Tanácsa múlt év végén emelte meg a részesedését, így jelenleg közel 39 százalékban részvényes a vállalkozásban. A többségi részvényes közel 59 százalékkal Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a fennmaradó részvényeken pedig Csíkszentlélek, Csíkszentkirály, Csíkszentsimon, Csíkszentimre, Tusnád, Csíkkozmás, Csíkszentmárton, Kászonaltíz és Csíkszentgyörgy önkormányzata osztozik. Az alcsíki települések háztartásaiból kéthetente összegyűjtött háztartási hulladékot a csíktaplocai lerakóba szállítja a vállalkozás három szállítóeszköze, az előválogatott hulladékot pedig a tanácsosok által meglátogatott csíkszentsimoni ipari csarnokba. A vállalat szelektíven gyűjti a nyomdaipari hulladékot, a papírt, a kartont, a textíliákat, a különböző méretű és színű PET-palackokat és sörösdobozokat, illetve egyéb háztartási vegyszereket és csomagolóanyagokat.

Hargita Megye Tanácsának csatószegi kihelyezett tanácsülésére meghívást kaptak a helyi lakosok, akik szép számban jelentek meg a nemrég felújított kultúrotthonban. Amint azt Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke az ülés megnyitóján hangsúlyozta, a megyei tanács közelebb szeretné vinni a döntéseket a lakossághoz, ugyanakkor szeretnék, hogy a megyei tanácsosok is több helyismerettel rendelkezzenek, ezért rendszeresen tartanak kihelyezett üléseket a megye különböző településein.

Csíkszentsimon községét Fábián László polgármester mutatta be a megyei tanácsosoknak, majd a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar előadása teremtett jó hangulatot a kultúrotthonban.

A csíkszentsimoni tanácsülés alkalmával a megyei tanács nevében Borboly Csaba kitüntette a település néhány jelentős közéleti szerepet vállaló lakóját, így Hargita Megye Tanácsának a közoktatásban nyújtott kimagasló teljesítményért járó díját, a Majláth Gusztáv Károly-díjat Boér Irma tanítónőnek adta át. Kiemelkedő művészeti tevékenységéért az iparművész kategóriában Cseh Csaba fafaragó Hargita Megye Tanácsának Kájoni János-díját nyerte el. A megyei önkormányzat a kiemelkedő vidékfejlesztési tevékenységéért Vitos Mózes-díjjal tüntette ki Fazakas Imrét. Lukács István, a Csíkszentsimoni Fiatalokért Egyesület elnöke a kiemelkedő sportteljesítményért és sporttevékenységért járó kitüntetést, a Keresztes Lajos-díjat kapta. Hargita Megye Tanácsa Márton Áron-emlékérmét adományozott Sándor Árpádnak, a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar karnagyának kiemelkedő közösségépítő tevékenysége elismeréseként. Szamosközi Csilla fiatalok körében végzett tevékenységét a megyei tanács az Ígéret Díjával jutalmazta.

A megyei testület a pénteki ülésén 54 határozattervezetet fogadott el. Így döntöttek arról, hogy a nagy havazások miatt nehéz helyzetbe került Vrancea megyeiek megsegítésére 100 ezer lejes gyorssegélyt utal ki Hargita Megye Tanácsa Vrancea Megye Tanácsának. Borboly Csaba szerint szolidárisaknak kell lennünk, hiszen bármikor lehetne fordítva is a havazás okozta súlyos helyzet.

A megyei tanács döntött a tej-kifli program helyi önkormányzatokkal való közös megvalósításáról, így biztosítva a kiosztandó élelmiszerek minőségét. A megyei tanács testülete elfogadta azoknak a mezőgazdasági termékeknek az átlagárát a 2012-es évre vonatkozóan, amelyek a mezőgazdasági javak megadózásából származó jövedelem megállapítások alapját képezik. Borboly Csaba tanácselnök szerint ezeket az átlagárakat oly módon határozták meg, hogy azok az adófizetők számára a lehető legkedvezőbbek legyenek. A megyei tanács egyre növekvő számú beruházásainak és vagyoni tárgyainak hatékony működtetése és megőrzése érdekében a beruházási, valamint a vagyonkezelési igazgatóság átszervezéséről döntött a tanács. A pénteki döntés értelmében az önkormányzat idén is támogatja az önkéntes tűzoltócsoportok vetélkedőinek megszervezését.

A modern körülményeknek megfelelő kiállítási felületek hiányából adódó űrt szeretné betölteni a megyei tanács azáltal, hogy a csíkszeredai megyeháza előcsarnokát – amely nem rendeltetésszerűen jelenleg is kiállítófelületként szolgál – művészeti kiállítóteremmé alakítja. Erről a beruházásról is pozitívan döntött a megyei tanács Csíkszentsimonban.

– Annak érdekében, hogy a Hargita megyei, a székelyföldi művészet felkerüljön a nemzetközi kulturális térképre intézményes feltételeket kell, hogy teremtsünk a kulturális értékek bemutatásának. Meg szeretnénk valósítani azt az elképzelést, hogy országos szinten az egyik legjobb kiállítási és előadói lehetőséget biztosítsuk, ahol a civil, a kulturális, a tudományos, a közéleti és a gazdasági szereplők egymás munkáját segítve és kiegészítve erősítsék a térséget is – nyilatkozta Borboly Csaba a galéria tervére vonatkozóan.

A tanácsülések alkalmával Hargita Megye Tanácsának egy-egy alintézményét mutatja be annak vezetője. Csíkszentsimonban Péter Csaba igazgató az általa vezetett Hargita Megyei Művészeti Népiskolát mutatta be.

A csatószegen tartott tanácsülés során a település lakói is lehetőséget kaptak arra, hogy előterjesszék problémáikat. Ilyen problémaként merült fel a jelenlegi csatószegi iskola épületének leromlott állapota, miközben az új iskola építése leállt az alapoknál. A helyiek a nyílászárók felújítását kérték. Egy másik problémaként a településen áthaladó, az elmúlt időszak legnagyobb alcsíki megvalósításaként számon tartott DJ 123A számú megyei út a lakosság számára nem megfelelő módon történő téli karbantartása merült fel, míg egy másik lakos az út nem megfelelő kivitelezését nehezményezte. A helyiek a víz-, csatorna- és gázvezetékek hiányára is panaszkodtak. Mint elhangzott, letették a pályázatot a ravatalozó építésére a megyei tanácshoz, ennek pozitív elbírálását kérték a testülettől, ugyanakkor támogatást is kértek egy kisvágóhíd megvalósításához is.

A megyei tanács részéről Borboly Csaba tanácselnök szerint az elhangzott kérések fontosak és a lehetőségek függvényében támogatni fogják a csíkszentsimoniakat a problémák megoldásában. Emlékeztette a jelen levőket a DJ 123A számú megyei út építésének megkezdése előtt szintén a csatószegi kultúrotthonban tartott megbeszélésről, ahol felkérte a lakosságot, hogy tanulmányozzák a terveket, és még idejében tegyék le a módosítási javaslataikat. A megbeszélést követően a megyei tanácshoz érkezett kérések közül többet sikerült megoldaniuk. Mint elmondta, mivel uniós pályázatról van szó egy-egy módosítás eszközlése félévet is igénybe vett, amíg sikerült az összes illetékes szervvel elfogadtatni. Kiemelte, fontos a lakossággal való párbeszéd, és kérte a helyieket, hogy problémáikat mindig időben jelezzék, hogy megoldásokat találjanak rájuk.

 

Helyi és hagyományos termékeket vásárolhattak Csíkszeredában
Február harmadik szombatján, 18-án a hideg ellenére ismét megtelt a csíkszeredai megyeháza oszlopsora közötti tér helyi és hagyományos termékeket eladókkal és vásárlókkal. Ez alkalommal a Helyi és Hagyományos Termékek Havi Vásárát a Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő Hargita Megyei Agrárkamara szervezte meg. A vásár már hagyománnyá kezd válni a megyeközpontban, sokan itt szerzik be a hús-, sajt-, pék- és méztermékeket, de hagyományos készítésű szappanoktól kezdve a nagy hidegben jó szolgálatot tevő kötött gyapjúzoknin keresztül egészen a hagyományosan festett játékbútorokig sok mindent megvásárolhattak, és meg is vásároltak, a helyi termékek kedvelői. A megyei tanács által nemrég megszervezett sajtkészítő tanfolyamon elsajátított tudás eredménye is már látható volt néhány sajtkészítő pultján, a vásárlók kíváncsian kóstolgatták a sajtkülönlegességeket.

A megyei tanács a vásárok szervezésével szeretné segíteni a helyi termelőket az értékesítésben, ugyanakkor a vásárlók számára is megteremti a lehetőséget, hogy rendszeresen vásárolhassanak egészséges helyi termékeket. A termelő és a vásárló közvetlen kapcsolata egy méltányosabb kereskedelmet jelent mindkét fél számára. A helyi anyagi és humánerőforrások hasznosításán, valamint a helyi termelők által előállított termékek piacra juttatásán kívül a vásárok fontos szereppel bírnak a hagyományos termékek és mesterségek megőrzése és az ífjú nemzedéknek való továbbadása szempontjából is.

 
Elbúcsúztatták a farsangot Alsósófalván
Hargita megye településeinek hagyományőrző csoportjai idén huszadik alkalommal gyűltek össze közös farsangbúcsúztatóra. Ebben az évben Alsósófalva volt a házigazda, az esemény szervezője pedig hagyományosan Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ, illetve ez alkalommal az Alsósófalvi Farsangolók Egyesülete helyi intézményekkel, szervezetekkel együttműködve. Tizenöt csoport vett részt az eseményen, mindegy 800 maskarás és zenész mókázott ezen a különleges napon és mutatta be települése jellegzetes farsangi hagyományát.

A Sükösd Ferenc Általános Iskola udvarán a 11 órás megnyitóra összegyűlt csoportok már jókedvvel és igazi farsangi hangulattal köszöntötték egymást.

Az ünnepségen a következő helységek képviselői vettek részt: Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csíkszentsimon, Csíkmenaság, Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály, Kászonaltíz, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Gyergyószárhegy, Szentegyháza, Csobotfalva, valamint a vendégek, a magyarországi Nádasd és a horvátországi Várdaróc hagyományőrző csoportjai.

A megnyitón Bokor Sándor, Parajd község polgármestere hangsúlyozta: „ez a farsangbúcsúztató hagyományőrző jellegén keresztül életünk és megmaradásunk záloga lehet”. A farsangbúcsúztatóra Tímár Zsolt alsósófalvi református lelkész adta áldását.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke köszöntőbeszédében kiemelte: „a hagyományőrző csoportok híressé teszik megyénket, híressé teszik Székelyföldet azáltal, hogy évről-évre végzik a munkájukat”.

Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetője a névsorolvasást megelőzően hangsúlyozta: „nem feledkezhetünk meg arról, hogy húsz évvel ezelőtt született meg ennek a farsangtalálkozónak a gondolata, és azóta az egyik legsikeresebb székelyföldi rendezvénnyé nőtte ki magát, mert szántszándékkal sem lehetne megtiltani, abbahagyatni. Ez annak köszönhető, hogy vannak a falvainkban olyan hagyományőrző csoportok, amelyek őrzik, ápolják és továbbviszik ezt a hagyományt”.

A húsz éve megszervezett megyei farsangbúcsúztatónak minden évben más-más település a házigazdája, így jövőre a csíkcsicsói hagyományőrző csoportnak adta át a stafétát az idei alsósófalvi házigazda. A szentegyháziak előadással is készültek, az Ördögbetlehem elnevezésű farsangi darabot mutatták be.

Az ünnepség keretében Ádám Gyula Sófalvi farsang című fotókiállítását tekinthették meg az érdeklődők, mely a korábbi évek alsósófalvi farsangtemetéseit mutatja be.

A nap során a hagyományőrző csoportok kijelölt útvonalakat jártak be, ahol egy-egy kapuban, udvaron vendégül látták őket a helyiek hagyományos finomságokkal. A hideg, szeles téli idő elűzésére szervezett, mulatozással töltött napot maszkura-bállal zárta a jókedvű társaság a Kacsó András Művelődési Házban.


Méhésztalálkozót szerveztek a megyeházán
A Hargita Megyei Méhészegyesület szevezte meg február 18-án, szombaton a csíkszeredai megyeháza gyűléstermében a 2012-es méhésztalálkozót, amelyen  szép számban jelentek meg az érintett szakemberek.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a találkozón tartott előadásában a Helyi és Hagyományos Termékek Havi Vására által kínált értékesítései lehetőség kihasználására ösztönözte a méhészeket, akiknek a munkáját nagyon fontosnak nevezte. A tanácselnök felelevenítette a három évvel ezelőtti eseményt, amikor a Székely termékeknek a magyarországi Cora áruházláncban való értékesítésekor az áruházlánc szakemberei ellenőriztették a Székelyföldről érkező mézeket, ugyanis azt gyanították, hogy azok antibiotikumokat tartalmaznak. Mint már akkor kiderült, nem volt, és nincs miért szégyenkezzenek a térség méhészei, jó minőségű mézet termelnek.

Borboly Csaba kiemelte,  a megyei tanács a méhészekkel három éve kezdett együttműködni, azóta a megyei tanács intézményét is igyekeztek úgy átalakítani, hogy a méhészek tevékenységét is tudják segíteni. Így külön pályázati kiírás is létezik a méhészek számára.

A tanácselnök hangsúlyozta, kész élelmiszertermékeket kell előállítani, nemcsak nyersanyagot, hiszen sokkal nagyobb nyereség szerezhető így meg.

– Érdemes kihasználni a Székelyföld marketingerejét, és az élelmiszertermelést összekötni a turizmussal, melyek így egymást erősítő hatással bírnak –  hangsúlyozta Borboly Csaba. – Segítenünk kell a kutatást, az oktatást és a szabályozási rendszer megfelelő kialakítását, a piac megteremtését – tette hozzá a tanácselnök.

A tanácselnök a kommunikáció fontosságát hangsúlyozta, elmondta, fontos az egészséges életmód és étkezés népszerűsítése, így a mézfogyasztásra való ösztönzés, ebben ajánlotta fel együttműködését a méhészeknek. Ugyanakkor a polgármesterekkel való megfelelő kapcsolat kialakítása érdekében meghívta a méhészek képviselőit a polgármestertalálkozókra, hogy helyi szinten is megtalálják a kihasználható lehetőségeket. Borboly Csaba a találkozón a méhészeket olyan szövetség létrehozására ösztönözte, amely a bukaresti döntéshozatalban is  képviselni tudja érdekeiket.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.