Az ENSZ Civilizációk Szövetségének főképviselőjével találkozott Biró Rozália

2013.10.16. | ENSZ
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Az ENSZ Civilizációk Szövetségének főképviselőjével találkozott Biró Rozália

„Multikulturalizmus, tolerancia, párbeszéd és szolidaritás” címmel szervezett kerekasztal beszélgetést Románia Parlamentje, melynek keretén belül Nassir Abdulaziz Al-Nasser, az ENSZ Civilizációk Szövetségének főképviselőjével találkoztak a törvényhozók.  A magas rangú képviselő október 14-17. között tartózkodik Romániában. Az ENSZ Civilizációk Szövetségének célja, hogy a különböző társadalmak és kultúrákat átfogó közös cselekvési módokat dolgozzanak ki, a szélsőségek leküzdésére és kulturális, vallási, illetve szociális határok átívelésére. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség részéről Biró Rozália Bihar megyei szenátor, a Szenátus Emberjogi, Vallási és Kisebbségügyi Bizottságának elnöke volt jelen a beszélgetésen, ahol ismertette a Romániában élő magyar kisebbség helyzetét.

A kerekasztal beszélgetésen Nassir Abdulaziz Al-Nasser, az ENSZ Civilizációk Szövetségének főképviselőjének beszédében a nemzeti kisebbségek kérdéskörét illetően, elmondta, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége a kisebbségi jogokat kizárólagosan az emberi jogok részeként kezeli, ugyanakkor hangsúlyozta nyitottságát a nemzeti kisebbségek kérdéskörére vonatkozóan, illetve a kultúrák közötti kapcsolatokat és egymás elfogadását taglalta.

 

Biró Rozália ismertette, hogy kiindulva Crin Antonescu, a Szentátus elnökének a köszöntőbeszédében elhangzottakból, mely szerint Romániában a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó törvények, illetve ezek gyakorlatba ültetése példaértékű úgy világszinten, mint az Európai Unióban szükségesnek vélte a romániai magyar közösség helyzetének ismertetését.

 

 „Felszólalásomban mindenekelőtt arra hívtam fel a figyelmet, hogy a majdnem másfél millió lelket számláló romániai magyar közösség a legnagyobb őshonos nemzeti kisebbség, amely nem rendelkezik autonómiával jelen pillanatban az Európai Unióban. Elsősorban azokra az elégtelenségekre tértem ki, amelyek a nemzeti kisebbségek jogainak használatában tapasztalhatók a mindennapokban, a romániai közéletben” – mutatott rá a szenátor asszony, ezt követően vázolta azt, hogy az RMDSZ huszonhárom éves következetes munkájának eredményeként a kisebbségekre vonatkozó jogi rendelkezések európai uniós szintűnek mondhatók, de ezek gyakorlatba ültetése igen komoly hiányosságokat mutat, annak ellenére, hogy Románia ratifikálta az európai nemzeti kisebbségekre vonatkozó keretegyezményeket.

 

 „Azok a keretegyezmények és törvényes keretek amelyeket, az Európai Unió megszabott a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozóan Romániában csak részben gyakorolhatóak.  Alapvető hiányosságokkal küszködünk, hiszen egyetlen román kormány sem volt hajlandó ez idáig arra, hogy olyan megyékben, mint Hargita és Kovászna, ahol kis arányban élnek más nemzetiségűek a magyar nyelvet regionális nyelvként alkalmazza a hivatalos román nyelv mellett.” – ismertette Biró Rozália szenátor a kerekasztal beszélgetésen, felhívva a figyelmét az ENSZ főképviselőjének azokra a rendellenességekre, amelyeket a magyar ajkú lakosok nap mint nap tapasztalnak. „Azt tapasztaljuk, hogy a nemzeti szimbólumaink használata kisebb vagy nagyobb feszültségeket vált ki és korlátozó szándékú hivatalos eljárások kezdeményezését eredményezi, holott amennyiben az európai keretegyezményekre tekintünk vissza a szimbólumok használata, törvényes jogunk” – fejtette ki Biró Rozália, majd ezt követően említést tett arról is, hogy olyan városokban ahol 25-40 százalék között élnek magyar ajkúak az anyanyelv használata komoly akadályokba ütközik az egészségügyi szolgáltatások, a közérdekű információk kifüggesztése terén is. „Mindezek bizonyítják, hogy a gyakorlati tapasztalat sokkal negatívabb, mint a létező törvényes keret” – hangsúlyozta a szenátor, hozzátéve: „kiemelkedő figyelmet érdemel az is, hogy nincs állami költségvetésből támogatott felsőoktatási intézményünk”.

 

Nassir Abdulaziz Al-Nasser, az ENSZ Civilizációk Szövetsége főképviselője elmondta, hogy a nemzeti kisebbségek jogai sérthetetlenek és ezeket a jogokat be kell tartani.   A kerekasztal beszélgetésnek számos magas rangú képviselője is volt, az egyházaknak és a civil szervezeteknek egyaránt. Hozzászólásaikban ki fejtették, hogy Romániában szükség van egy reális párbeszédre, és még messze van a mai romániai társadalom attól, hogy a civil szféra képviselőivel egy valós párbeszédet folytasson, illetve ennek a párbeszédnek a következtetései meghallgatásra találjanak, és mindezek ismeretében történjen a jogalkotás. Az egyházak magas rangú képviselői hangsúlyozták, hogy napjainkban nagy szükség van a felekezet közötti párbeszédre és e párbeszédnek az építő jellegére.

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.