Főoldal > Bemutató
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG


Európa egyik legnagyobb nemzeti kisebbségét a Románia területén élő magyarok alkotják. A legutóbbi, 2011-es népszámlálás hivatalos adatai szerint az ország lakosságának 6,5 százaléka, 1 237 746 fő vallja magát magyarnak.

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a kommunista diktatúra bukását követően, 1989. december 25-én alakult meg, a Romániában élő magyarok érdekvédelmét és közképviseletét felvállalva.

 

Az idén, fennállásának 26. évfordulóját ünneplő Szövetség a romániai magyarság különböző autonóm, területi, politikai és rétegszervezeteinek érdekvédelmi közössége, amely országos és helyi szinten ellátja a romániai magyarság politikai és közképviseletét, egyezteti és ösztönzi a társadalmi szerveződés különböző formáit.

 

 

A SZÖVETSÉG STRUKTÚRÁJA ÉS TESTÜLETEI


A Szövetség tiszteletben tartja a politikai sokszínűség elvét. Az RMDSZ-en belüli platformok, ideológiai és politikai csoportok, műhelyek programjukban és tevékenységükben fejezik ki a romániai magyar társadalom tagolódását és sokféleségét. Tagsága a belső pluralizmus elvének megfelelően megyei és területi szervezetekbe, ideológiai alapon tömörülő platformokba, valamint társult szervezetekbe rendeződik.

 

Az RMDSZ a szervezeti önkormányzat elve alapján működik, szétválasztva a döntéshozó, végrehajtó, illetve az ellenőrző szerveket. Legfelsőbb döntéshozó testülete a Kongresszus. Két kongresszus közötti döntéshozó testületei: a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT), a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT), valamint a Szövetségi Elnökség (SZE). Végrehajtó testülete az Ügyvezető Elnökség, amely alkalmazza a Kongresszus, az SZKT, a SZÁT, illetve a SZE határozatait. Ennek érdekében, saját hatáskörében, döntéseket hoz.

 

A Szövetség konzultatív testületei: a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa (TEKT), a Platformok Konzultatív Tanácsa (PKT) és az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT). Az ellenőrzés feladatát a Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság, a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint a Szövetségi Ellenőrző Bizottság látja el.

 

A romániai magyarság szülőföldön való boldogulása, nyelvének, kultúrájának ápolása, gazdasági fejlődésének, anyanyelvű oktatásának, hagyományai megőrzésének, művelődésének érdekében a Szövetség együttműködik a romániai magyar történelmi egyházakkal, valamint a romániai magyar kulturális szervezetek, felsőoktatási szervezetek, más oktatási szervezetek, tudományos szervezetek, nőszervezetek, szakmai és rétegszervezetek egyeztetési fórumaival, szövetségeivel, ernyőszervezeteivel.

 

2012 áprilisában megalakult az RMDSZ Kulturális Autonómia Tanácsa, amely a tudományos élet, a művészet, az oktatás, illetve a Szövetséggel partnerségben lévő szervezetek képviselőit tömöríti, a romániai magyarság tág értelemben vett kulturális jövőképét kívánja kialakítani. 2013-ban az RMDSZ szervezeti keretet biztosított a nők hangsúlyos és tudatos közéleti szerepvállalásának, ezt követően alakult meg a Szövetség keretében működő Nőszervezet, amely továbbra is a közösségépítő, odafigyelő, álmokat valóra váltó, emberközeli, és a nők aktív közéleti jelenlétét ösztönző szervezete az RMDSZ-nek.

 

 

AZ RMDSZ VÁLLALÁSAI


Az elmúlt 25 évben két nagy célt tűztünk ki magunk elé. Elsőként azt, hogy megteremtsük a jogállamot és annak intézményeit, egy működő demokráciát és piacgazdaságot. A másik cél pedig az volt, hogy Romániát az euro-atlanti közösségbe integráljuk, ami a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozással megvalósult.

 

Az RMDSZ az autonómiaformák – beleértve a területi autonómiát is – jogi megfogalmazását és törvényhozás útján való érvényesítését kívánja elérni. Szorgalmazzuk az általános decentralizálást és a szubszidiaritás elvének alkalmazását, melynek érdekében az erdélyi etnikumok együttélésének pozitív hagyományaiból, valamint az Európában megvalósult, példaértékűnek tekinthető önkormányzati modellekből indulunk ki.

 

Programunkban kiemelt fontosságúnak tekintjük az oktatási kérdéseket, hiszen a magyar közösség jövője a magyar nyelvű oktatás minőségétől, a fiatalok versenyképes tudástól függ. Célunk az, hogy a szülők bátran írassák magyar iskolába gyerekeiket, ugyanakkor a pedagógusok a szakmai lehetőségek révén meg tudjanak felelni az új kihívásoknak, sokasodó elvárásoknak. A családpolitikában a magyar családokat segítő intézkedéseket támogatjuk, olyan életfeltételek megteremtését, amelyek biztosítják a szülőföldön való érvényesülés lehetőségeit, csökkentik az elszegényedés veszélyét, és a kisjövedelműek számára is biztosítják a boldogulást. Érdekvédelmi tevékenységünk fő irányelveihez igazodik gazdaságpolitikai elképzelésünk, amelynek célja az, hogy a gazdasági fenntarthatóságot az életszínvonal emelésével és a szülőföldön való gyarapodás feltételeinek megteremtésével kapcsolja össze. Ifjúságpolitikánk legnagyobb kihívásként azt határoztuk meg, hogy minden cselekvésünkkel a fiatalok itthon maradását bátorítsuk azért, hogy az új nemzedékhez tartozók az ország, a közösség tevékeny és értékalkotó polgárai, tagjai legyenek. Nemzetpolitikánk révén a változó világ új körülményei között is biztosítani szeretnénk a nemzeti identitás megőrzését és átörökítését olyan intézkedésekkel, amely a közösségszervezés és közösségépítés több területére is kiterjednek. Külpolitikánkat, nemzetközi jelenlétünket a meglévő egyéni jogok alkalmazása és a közösségi jogok bővítése függvényének tekintjük.

 

Az elmúlt 26 évben parlamenti és kormányzati szerepvállalásuk során az általános jólét biztosításáért és a magyar közösség érdekeinek érvényesítéséért dolgoztunk.

 

Az RMDSZ tagja az Európai Néppártnak (EPP) és az Európai Népcsoportok Föderatív Uniójának (FUEN).

 

Az RMDSZ 1990–2014. közötti választási eredményei megtekinthetőek ITT